0763720700

VAY THEO GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thủ tục hồ sơ Vay theo giấy phép kinh doanh

  • CMND photo
  • Sổ hộ khẩu hoặc tạm trú (nếu có)
  • Giấy phép kinh doanh, biên lai thuế môn bài
  • Ảnh 3×4