0763720700

VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Hồ sơ yêu cầu gồm:

  • CMND
  • Hộ Chiếu photo Sổ Hổ Khẩu
  • Sổ Tạm Trú photo Hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất (mất hoá đơn điện vẫn làm hồ sơ được)

Lưu ý: Không tốn bất kỳ khoản phí nào khi làm hồ sơ.