0763720700

VAY THEO HỢP ĐỒNG TÍN CHẤP CŨ

Hồ sơ yêu cầu gồm:

  • CMND photo
  • Hộ khẩu hoặc KT3 photo nguyên cuốn
  • Hợp đồng vay tín dụng của tổ chức khác photo

Lưu ý: Không tốn bất kỳ khoản phí nào khi làm hồ sơ.