0763720700

VAY TÍN CHẤP QUA LƯƠNG

Hồ sơ yêu cầu gồm: CMND Hoặc Hộ Chiếu photo Sổ Hộ Khẩu hoặc Sổ Tạm Trú photo Hợp đồng lao động photo ( mất hợp đồng vẫn làm hồ sơ vay được)

Sao kê lương :

+ Sao kê 3 tháng lương gần nhất đối với trường hợp trả lương qua thẻ.

+ Giấy xác nhận lương 3 tháng gần nhất có đóng dấu của công ty nếu trả lương bằng tiền mặt.

Lưu ý: Không tốn bất kỳ khoản phí nào khi làm hồ sơ.